Gwynfyd Supper ClubEvery third Friday Night we aim to sit down at the dining room table as a family—along with anyone else who'd like to join us. Friends, neighbours, relatives, colleagues, Facebook friends who'd like to hang out in real life, travelers passing through: you are all very welcome at our table.

Next Grub Club

Upcoming Grub Clubs

Past Grub Clubs

In a Nutshell

Every third Friday Night we aim to sit down at the dining room table as a family—along with anyone else who'd like to join us. Friends, neighbours, relatives, colleagues, Facebook friends who'd like to hang out in real life, travelers passing through: you are all very welcome at our table.

The Whole Hog

We've been in this house for 5 years so have decided to institute a new tradition we call Friday Night Feast. Starting next Friday, we're cooking up a big pot of something, curry, bolognese, stew etc ...every third Friday night and sitting down at the dining room table as a family—along with anyone else who'd like to join us. Friends, neighbours, relatives, colleagues, Facebook friends who'd like to hang out in real life, travelers passing through: you are all very welcome at our table. All we ask is that you Let us know by Wednesday night so we know how much food to make. You can bring something, but you don't have to. Kids, vegetarians, gluten-free types, etc. will all be taken care of. The house will probably be 'lived in'. There might be board games or a film. You might be asked to read a story book or build a train track or lego space castle. You might make new friends. This is our little attempt to spend more time with our village, friends and virtual acquaintances who we don't get the chance to hang out with more often.


Rydym wedi bod yn y tŷ hwn am 5 blynedd, felly wedi penderfynu i sefydlu traddodiad newydd rydym am alw'n Gwledd nos Wener . Gan ddechrau ddydd Gwener nesaf, rydym yn bwriadu coginio pot mawr o rywbeth, cyri, bolognese, stiw ac ati ... pob trydydd nos Wener o'r mîs, ac eistedd i lawr wrth y bwrdd ystafell fwyta fel teulu-ynghyd â unrhyw un arall a hoffai ymuno â ni. Ffrindiau, cymdogion, perthnasau, cydweithwyr, ffrindiau Facebook, teithwyr sy'n pasio trwodd: Mae croeso mawr o amgylch ein bwrdd. Y cyfan a ofynnwn yw eich bod Yncl rhoi gwybod i ni erbyn nos Fercher er mwyn i ni gael gwybod faint o fwyd i'w wneud. Croeso i chi ddod â rhywbeth, ond nid oes rhaid i chi. Bydd plant, llysieuwyr, ac ati i gyd yn cael eu croesawy. Bydd y tŷ yn ôl pob tebyg ddim yn ddilychwin. Efallai y bydd gemau bwrdd neu ffilm ar gael o flaen y tân. Efallai y gofynnir i chi ddarllen llyfr i rhywun bach neu adeiladu trac trên neu gastell ofod lego. Efallai y byddwch yn gwneud ffrindiau newydd. Hwn iw ein ymgais i dreulio mwy o amser gyda pobl ein pentref, ffrindiau a rhai rhith nad ydym yn cael y cyfle i hongian allan gyda yn amlach.

 
Grub Club Webpage

Instagram Page

gwynydsupper

Event is added to wish list! Event is removed from wish list! You are now following this chef! You have stopped following this chef!